Προγεννητικός Έλεγχος

Στο εργαστήριο μας εκτελούνται όλες οι εξετάσεις του προγεννητικού ελέγχου (βιοχημικές, ορολογικές, ορμονολογικές, μοριακές):

Γενική αίματος

Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης

Ουρία

Σάκχαρο

Τρανσαμινάση ALT (SGPT)

Τρανσαμινάση AST (SGOT)

γ-Γλουταμυλοτρανσφεράση(γ-GT)

Νάτριο

Κάλιο

Ομάδα αίματος - Rhesus

APTT

Χρόνος Προθρομβίνης

RPR

Θυρεοτρόπος Ορμόνη (TSH)

Αντισώματα Τοξοπλάσματος IgM, IgG

Αντισώματα Ερυθράς IgM, IgG

Αντισώματα HIV I+II (antigen p24HIV1,absHIV1,HIVII)

Αντισώματα Ηπατίτιτδας C (HCV)

Αντισώματα Ηπατίτιδας Α Ολικά

Αντισώματα Πυρ. Ηπατίτιτδας Β (Anti-HBc)

Αντισώματα Επιφ. Ηπατίτιδας Β (Anti-HBs)

Αντισώματα Κυτταρομεγαλοϊού IgM, IgG

Αυστραλιανό Αντιγόνο (HBsAg)

Γενική Ούρων

Σάκχαρο 0min, 60min

 

PAPP –A , free β (Kryptor)

 

Έλεγχος κυστικής ίνωσης (50%, 75%, 87%, 100%)

Καρυότυπος

Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος (Τρισωμίες 13,18,21, φύλο, Ανευπλοειδίες)

 

Στα πλαίσια της καλής μας συνεργασίας με όλους τους μελλοντικούς γονείς, δεσμευόμαστε για την ενημέρωσή σας για όλες τις εξετάσεις που σας ενδιαφέρουν. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ρωτήσετε ακόμη και για τις εξετάσεις που δεν βλέπετε στην ιστοσελίδα μας. Θα μπορέσουμε να σας δώσουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες και να σας παραπέμψουμε στον αρμόδιο φορέα!