Πιστοποιήσεις

Με συνεχείς εσωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους και συμμετοχή σε προγράμματα εξωτερικών ποιοτικών ελέγχων έμπειρο προσωπικό και συνεχή μετεκπαίδευση και αξιολόγηση διασφαλίζεται η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.