Επικοινωνία

ΠΑΠΠΑΔΑ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Πανός 3, Λάρισα
Δεύτερος Όροφος
Τηλέφωνο: 2410532696, 2410531021 & 2410537850
Fax: 2410537850

Υποκατάστημα
Καρδίτσης 6Α
Τηλέφωνο: 2410628790
E-mail: bioanaly@otenet.gr